Cijena kotizacije

Akcijska cijena za svibanj:

Puna cijena kotizacije iznosi 3.100,00 kn + PDV

Troškove inozemnih banaka snosi sam korisnik.