Uvjeti korištenja

Dobro došli na Web mjesto posvećeno Weekend Media Festivalu (dalje u tekstu „Web mjesto”).

Pažljivo pročitajte ove Uvjete upotrebe kojima se uređuje upotreba Web mjesta (dalje u tekstu „Uvjeti upotrebe”). Upotrebom Web mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe bez zadrške.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi s upotrebom Web mjesta možete nam se obratiti na sljedeću adresu: Radićeva 15, 10 000 Zagreb.

PRAVNA OBAVIJEST

URL Web mjesta: weekendmediafestival.com

Kontakt: E-pošta: info@weekendmediafestival.com – Telefonski broj: +385 1 6458 390

Upravitelj za objave: Zelda Vrdoljak

Izdavač: Pepermint d.o.o, s registriranim sjedištem na adresi Radićeva 15, 10 000 Zagreb, koje djeluje u ime i za svoj brend Weekend Media Festival (dalje u tekstu „Izdavač” ili „Mi”).

 

 1. PRISTUP WEB MJESTU

Da biste mogli pristupati ovom Web mjestu i upotrebljavati ga, morate biti odrasla osoba. Ako ste maloljetni, bit će potrebna prethodna suglasnost vaših roditelja.

Vi snosite dodatne naknade za pristup i upotrebu internetske veze.

 

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Za razvoj ovog Web mjesta bila su potrebna znatna ulaganja.  Web mjesto i svaki od njegovih elemenata (odnosno marke, slike, tekstovi, videozapisi itd.) zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva.  Nije dozvoljen nijedan oblik upotrebe, reprodukcije ili prikazivanja Web mjesta (djelomično ili u cijelosti) ni na kojem mediju i ni u koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe.

Putem ovoga Web mjesta možemo vam pružati sadržaje koje smijete preuzimati (dalje u tekstu „Sadržaj koji se može preuzeti”).  Dodjeljujemo vam neekskluzivno i neprenosivo pravo na upotrebu Sadržaja koji se može preuzeti, isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu, bez ikakve naknade, za razdoblje pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva kako su definirana hrvatskim i inozemnim zakonima i međunarodnim sporazumima.  Zabranjen je svaki oblik reprodukcije, prikazivanja, izmjene i distribucije Web mjesta. Preuzimanjem ili upotrebom Sadržaja koji se može preuzeti suglasni ste da ćete ga upotrebljavati u skladu s ovim Uvjetima upotrebe.

 

 1. Prava trećih strana

Ovime vas podsjećamo da ste dužni ishoditi sva potrebna odobrenja i prava svih odgovarajućih nositelja prava u vezi sa sadržajem koji želite objaviti putem Web mjesta, uključujući bilo koja i sva prava intelektualnog vlasništva i/ili prava vlasništva na književna i umjetnička djela ili industrijske proizvode te prava na publicitet (uključujući pravo na vlastitu sliku), kako biste mogli bez poteškoća upotrebljavati takav sadržaj.  Primjerice, dužni ste ishoditi prava na sav sadržaj (posebice fotografije) kojim se prikazuju novija arhitektonska zdanja, marketinški dizajn ili modni dizajn koji može biti prisutan (akronimi, logotipi itd.).

 

 1. KODEKS PONAŠANJA

Podržavamo vrijednosti tolerancije i poštovanja drugih.

Zbog toga, upotrebom ovog Web mjesta suglasni ste da nećete:

 1. objavljivati nikakve rasističke, nasilne, ksenofobne, zlonamjerne, neuljudne, neprimjerene ni protuzakonite komentare;
 2. distribuirati nikakav sadržaj koji može biti štetan, klevetnički, neovlašten ili zlonamjeran ili kojim se narušava pravo na privatnost ili publicitet, koji potiče na nasilje, rasnu ili etničku netrpeljivost ili koji se može protumačiti kao povreda ćudoređa ili poticaj na počinjenje određenih zločina ili prekršaja;
 3. upotrebljavati Web mjesto u političke, propagandne ili prozelitističke svrhe;
 4. objavljivati nikakav sadržaj kojim se oglašavaju ili promoviraju bilo kakvi proizvodi i/ili usluge koji su konkurencija marki (ili markama) prikazanima na Web mjestu;
 5. mijenjati predviđenu namjenu Web mjesta, uključujući putem njegove upotrebe kao usluge za upoznavanje;
 6. distribuirati nikakve informacije koje mogu izravno ili neizravno omogućiti nominalnu i specifičnu identifikaciju pojedinaca bez prethodnog izričitog dopuštenja, kao što su prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj;
 7. distribuirati nikakve informacije ni sadržaj koji mogu biti uznemirujući za djecu i mlade;
 8. zastrašivati niti uznemirivati druge;
 9. obavljati protuzakonite aktivnosti, uključujući one kojima se mogu narušiti prava drugih u i na bilo kakav softver, zaštitne znakove, fotografije, slike, tekst, videozapise itd.;
 10. distribuirati sadržaj (uključujući fotografije i videozapise) koji prikazuju maloljetnike.

 

Ako imate saznanja o bilo kakvom Korisničkom sadržaju kojim se podupiru zločini protiv čovječnosti, potiče rasna netrpeljivost i/ili nasilje ili koji je povezan s dječjom pornografijom, odmah nas o tome obavijestite putem sljedeće adrese e-pošte info@weekendmediafestival.com ili slanjem pisma sa svim detaljima na sljedeću adresu: Radićeva 15, 10 000 Zagreb. U svojoj poruci e-pošte / pismu navedite datum na koji ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis spornog sadržaja i korisnički ID njegova autora.

Ako smatrate da se bilo kojim Korisničkim sadržajem krše prethodno navedena načela, vaša prava ili prava bilo koje treće strane (npr. kršenje, uvreda, narušavanje privatnosti), možete nas o tome obavijestiti putem sljedeće adrese e-pošte info@weekendmediafestival.com ili slanjem pisma sa svim detaljima na sljedeću adresu: Radićeva 15, 10 000 Zagreb. U svojoj poruci e-pošte / pismu navedite datum na koji ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis prijavljenog sadržaja i korisnički ID njegova autora.

Sukladno odredbama važećih propisa, takva obavijest mora sadržavati sljedeće:

 1. datum slanja obavijesti;
 2. ako je pošiljatelj privatna osoba: prezime, ime i srednje ime, zanimanje, adresu, nacionalnost, datum i mjesto rođenja;
 3. ime i adresu primatelja ili, u slučaju pravne osobe, naziv društva i registrirano sjedište;
 4. opis i specifičnu lokaciju u vezi s prijavljenim činjenicama (npr. URL poveznice na prijavljeni sadržaj);
 5. razloge zbog kojih se takav sadržaj treba ukloniti, uključujući napomenu o zakonskim odredbama i svojstva (obrazloženja) koji se primjenjuju na činjenice;
 6. kopiju svake prepiske poslane autoru ili izdavaču prijavljenih informacija ili radnji kojom je zatražen njihov prekid objave, uklanjanje ili izmjena ili obrazloženje da autor ili izdavač nije bio dostupan.

 

Nijedna nepotpuna obavijest neće se uzeti u obzir. UPOZORENJE: Čin prijave bilo kojeg sadržaja ili radnje kao nezakonitih kako bi se postiglo njihovo uklanjanje ili zaustavila njihova distribucija podnošenjem neistinitih ili netočnih informacija kažnjivo je zatvorskom kaznom i/ili novčanom kaznom.

 

 1. INFORMACIJE SADRŽANE NA WEB MJESTU

 

 1. Opće odredbe

Ovime vas podsjećamo da može doći do netočnosti i izostavljanja informacija koje su dostupne na ovom Web mjestu, posebice zbog trećih strana.  Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve netočnosti ili upotpuniti takve informacije na Web mjestu što je prije moguće.

Informacije o proizvodima i uslugama

 

 1. Hipertekstne poveznice

Hipertekstne poveznice koje se javljaju na Web mjestu mogu vas preusmjeriti na Web mjesta koja objavljuju treće strane i na sadržaj koji ne možemo kontrolirati.  U skladu s time, u mjeri u kojoj su navedene hipertekstne poveznice uključene u ovo Web mjesto za isključivu svrhu olakšavanja vašeg pregledavanja interneta, pretraživanje Web mjesta trećih strana ovisi o vašoj odluci i isključivo je vaša odgovornost.

 

 1. OSOBNI PODACI

Možemo prikupljati osobne podatke povezane s vama, posebice kada: (i) se pretplatite na neku uslugu; (ii) preuzmete Sadržaj koji se može preuzeti; (iii) se prijavite; (iv) nam pošaljete poruku e-pošte; (v) odgovorite na upitnik ili sudjelujete u istraživanju.

U skladu s primjenjivim zakonima i propisima imate pravo na pristup podacima te ispravljanje i brisanje podataka koji imaju veze s vama.  To pravo možete iskoristiti u bilo kojem trenutku nakon što nam pošaljete obavijest s priloženom kopijom svoje osobne iskaznice na sljedeću adresu:    data.protection@weekendmediafestival.com.

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka pročitajte naša Pravila o privatnosti ovdje (klikabilno).

 

 1. IZMJENE I DOPUNE WEB MJESTA I UVJETA UPOTREBE

Možemo izmijeniti i dopuniti sadržaj i informacije navedene na Web mjestu te ove Uvjete upotrebe, posebice u svrhu usklađivanja s novim primjenjivim zakonima i/ili propisima i/ili radi poboljšanja Web mjesta.

O svakoj izmjeni i dopuni obavijestit ćemo vas putem Web mjesta prije njihova stupanja na snagu pod ovim Uvjetima upotrebe.  Naknadna upotreba Web mjesta smatra se vašim pristankom na nove Uvjete upotrebe, osim ako je za izmjenu i dopunu potrebna vaša izričita suglasnost.

 

 1. AUTORI

Web mjesto je za Izdavača izradilo društvo Dedmode d.o.o. sa sjedištem na adresi Varšavska 1, 10 000 Zagreb.

 

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Neprekidno nastojimo osiguravati pristup Web mjestu i Sadržaju koji se može preuzeti.  Međutim, ne možemo jamčiti trajnu dostupnost i pristupačnost Web mjesta. Ponekad ćemo možda morati privremeno obustaviti pristup cjelokupnom Web mjestu ili njegovim dijelovima, posebice za potrebe tehničkog održavanja.

Dodatno naglašavamo da internetske, informatičke i telekomunikacijske mreže nisu lišene grešaka te može doći do prekida i kvarova.  Ne možemo pružati nikakva jamstva u tom pogledu i stoga nismo odgovorni ni za kakvu štetu povezanu s upotrebom internetskih, informatičkih ili telekomunikacijskih mreža, uključujući, bez ograničenja:

 1. loš prijenos i/ili primanje bilo kakvih podataka i/ili informacija putem interneta;
 2. vanjske napade ili računalne viruse;
 3. svu nefunkcionalnu prijemnu opremu ili komunikacijske mreže te
 4. svaku grešku interneta koja može onemogućiti pravilan rad Web mjesta.

 

Konačno, naša je odgovornost ograničena na izravnu štetu, isključujući sve druge štete i gubitke,  točnije, svaku neizravnu štetu povezanu, bez ograničenja, s gubitkom zarade, prihoda ili dobre volje.

 

 1. MJERODAVNO PRAVO I SPOROVI

Ovi Uvjeti upotrebe regulirani su zakonima Republike Hrvatske, osim u slučaju da pravo države Vašeg prebivališta ne propisuje drugačije.

U slučaju problema obratite se našoj korisničkoj službi:

e-mail: info@weekendmediafestival.com / Radićeva 15, 10 000 Zagreb

tel.: +385 1 6458 390

Bilo kakav potrošački spor će se riješavati pred nadležnim sudom, kako je to propisano zakonima države Vašega prebivališta.