Na mladima svijet ostaje…čim o tome stariji donesu odluku